Education

Rydy ni'n moyn TA's syn siarad Cymraeg

Contract

Bird Online Jobs

Rydy ni'n moyn TA's syn siarad Cymraeg

Gwaith Hyblyg

Talu yn Wythnosol

Ydy chi'n rhugl yn Cymraeg? Mae Academics yn chwylio am myfyrwyr prifysgol I gwaith yn ysgolion gyfan ac uwchradd lleol I ddechrau yn gymaint a phosib! Bydd yr gwaith yn ysgolion yng Ghaerdydd, Ghaerffili a R.C.T. Bydd yr gwaith yn hyblyg hefyd, chi'n penderynu pan chi'n moyn I gwaith!

Felly, dych chi'n moyn nabod mwy? Gadael I ni wybod! Cwyswlltwch ni nawr I sgws am yr cyfleodd na mae gyda ni ar gael!

Cwyswllt Harry I siarad mwy. Ein rhif ffon ydy (phone number removed). Ein swyddyfa yn agor o 7 tan 5, pob Dydd Llun I Dydd Gwener